Pliit

Pliit on olnud läbi aegade nö köögi süda. Pliit on mitmeotstarbeline küttekeha, mis annab lisaks soojale võimaluse süüa valmistada.
Tänapäeval on pliidi valik üpris suur.

Tehases valmistatud pliite pakuvad mitmed erinevad tootjad. Seejuures tasub olla tähelepanelik, kuna kõik need ei pruugi sobida töötama koos soojamüüriga. 

Endiselt on au sees pliidi ehitus ehk müüritud pliidid ja soojamüürid, mille tarvikute valik on muutunud üpris laiaks ja kasutusele on võetud erinevad klaastarvikud.

Pliitide hooldus tagab nende pika kasutusaja.

 • Pliite tuleks regulaarselt puhastada, et eemaldada tahm, tuhk ja toidujäägid. Kasutage pehmet harja ja lappi, vältides tugevaid puhastusvahendeid, mis võivad kahjustada pliidi pinda.
 • Suitsulõõrid ja korstnad tuleks regulaarselt kontrollida, et tagada suitsugaaside ohutu väljajuhtimine. Kontrolli, et korsten oleks puhas ja suitsulõõrid takistusteta. Kord aastas kutsu kutseline korstnapühkija korstent ja lõõre puhuastama.
 • Pliitide küttekehad võivad vajada hooldust ja remonti. Jälgige nende seisukorda ja laske professionaalsel pottsepameistril teostada vajalikud parandused.
 • Pliidukse korralik tihendamine on oluline suitsu- ja kuumuse lekke vältimiseks. Kontrollige ukse tihendeid regulaarselt ja vahetage need välja, kui need on kulunud.
 • Veenduge, et ruum, kus pliit asub, oleks korralikult ventileeritud. See aitab vältida süsinikoksiidi kogunemist ja tagab ohutu kasutamise.

Regulaarne kontroll ja hooldus professionaalse pottsepa poolt on oluline, et tagada pliidi pikaealisus ja ohutu kasutamine. Professionaalne pottsepp oskab tuvastada ja lahendada võimalikke probleeme.

Ohutusnõuded

Siin on mõned pottsepa soovitused ohutuse tagamiseks:

 • Korstnad ja suitsulõõrid tuleks regulaarselt kontrollida, et tagada, et nad oleksid korras ja takistusteta. Selle eesmärk on vältida suitsu tagasivoolu ja suitsugaaside ohutut väljajuhtimist.
 • Veenduge, et ruumis oleks piisav ventilatsioon, eriti kui kasutate avatud leegiga kütteseadmeid. See aitab vältida süsinikoksiidi kogunemist.
 • Paigaldage ruumi suitsuandur ja süsinikmonooksiidiandur, et tuvastada suitsu ja süsinikoksiidi lekkeid õigeaegselt. Testige neid regulaarselt ja vahetage patareisid vastavalt vajadusele.
 • Kasutage pliite ja kütteseadmeid vastavalt tootja juhistele ja kohalikele ohutusnõuetele. Ärge lõigake nurki ega kasutage neid valesti.
 • Hoiduge tuleohtlikest materjalidest, nagu paber, kardinad või mööbel, pliidi või kütteseadme läheduses.
 • Kütteseadmete ja korstnate regulaarne hooldus pottsepameistri poolt on oluline, et tagada nende korrasolek ja ohutu kasutamine.
 • Hoidke lapsed ja lemmikloomad eemal kütteseadmetest, eriti kui need on kuumad.
 • Hoidke tulekustutit läheduses ja õppige selle kasutamist. See võib olla oluline hädaolukorras.
 • Olge teadlik suitsugaaside ohtudest ja nende sümptomitest, nagu peavalu, iiveldus ja segadus.

Need soovitused aitavad tagada ohutuse, kui tegemist on pliitide, kütteseadmete ja korstnate kasutamisega.

Mõned näite tehtud pliitidest ja soojamüüridest

Kliendi tungival soovil sai tehtud pliit, soojamüür ja korsten punasest lode tellisest musta vuugiga. Mille pigmendi sisaldus on nii suur, et on mõeldud tumeda kivi ladumiseks. Aga kuna me teeme oma tööd suure hoole ja armastusega, siis õnnestus iga viimne kivi hoolikalt puhtaks pesta. Suutsime sellega tagada kliendi rahulolu ja ka endal jäi lõpptulemusest ilus mäestus. Objekt asub Koerus.

Image